header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Langdurige blessures

Restitutie contributie bij langdurig ziekte of na ongeval 

Iedereen speelt hockey voor zijn plezier en met de intentie om samen met zijn of haar team de best mogelijke prestaties neer te zetten. Soms gebeurt het onverhoopt dat een heel seizoen hockeyen niet mogelijk is omdat je geblesseerd of ziek bent. Daarom heeft het bestuur een aantal spelregels opgesteld die het mogelijk maken om een deel van de contributie terug te vragen wanneer je niet kunt hockeyen door langdurig ziekte of na een ongeval. 

Restitutie van een deel van de contributie kan slechts worden verleend bij ernstige ziekte of ongeval. 

Onverwachte omstandigheden, die plaatsvinden voor 31 januari van het lopende seizoen en waardoor gedurende tenminste één volledige seizoenshelft niet meer gehockeyd kan worden, kunnen reden zijn om maximaal 50% van het verschuldigde contributiebedrag in mindering te brengen cq te restitueren. Tijdelijke blessures geven geen recht op restitutie en tevens geldt op basis van bovenstaande regeling dat geen restitutie plaats vindt m.b.t. onverwachte omstandigheden die zich voordoen na 31 januari van het lopende seizoen. 

Indien een lid gedurende een half seizoen niet kan hockeyen vanwege ziekte, dan kan het betreffende lid schriftelijk aan het bestuur verzoeken om restitutie van maximaal een half seizoen contributie. Het bestuur beoordeelt en beslist op advies van de penningmeester. 

Slechts bij hoge uitzondering kan van deze regel worden afgeweken, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur. 

Het schriftelijke verzoek kan per e-mail worden gestuurd naar de penningmeester.