header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Jeugd selectiebeleid

De teamindelingen bij Hockey Club Prinsenbeek (hierna HCP) zijn in beginsel voor de zomervakantie gereed. HCP onderscheidt 1-lijn teams versus breedteteams.

HCP streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. Het blijkt ieder jaar een uitdaging om tot definitieve teamindelingen te komen, die aan ieders verwachtingen voldoet. Verschillende interpretaties van hockeykwaliteit en de individuele voorkeuren van ouders, spelers en teams zorgen ieder jaar weer voor discussie.

Daarom vinden we het belangrijk om het HCP beleid en de achterliggende criteria op een duidelijke manier te verwoorden.


Doelstellingen bij de jeugd

HCP gaat ervan uit dat haar in te zetten jeugdbeleid een positieve invloed heeft op het behouden van leden en aantrekken van nieuwe leden.

Deze visie wordt hieronder vorm gegeven.

HCP beoogt met haar jeugdbeleid :

• de ontwikkeling van het jeugdhockey bij HCP in het algemeen, zowel bij breedteteams als prestatieteams

• de ontwikkeling van zo sterk mogelijke teams per seizoen

• de ontwikkeling van de individuele spelers in het bijzonder

 

Er wordt voor dit beleid een onderscheid gemaakt tussen selectieteams, opleidingsteams en breedteteams.

 

Selectieteams

De eerste teams in de A, B, C en D categorie worden aangemerkt als selectieteams.

De meest geschikte spelers binnen een leeftijdscategorie spelen in de selectieteams.

 

Opleidingsteams

De spelers die (nog) niet in aanmerking komen voor het selectieteam maar wel de potentie hebben om komend seizoen in het selectieteam te komen worden opgenomen in het opleidingsteam. Dit zullen vooral de spelers zijn die vorig jaar het selectieteam vormden in een lagere leeftijdscategorie.

Het opleidingsteam zal over het algemeen het 2e team in de lijn zijn, dit in het geval van voldoende breedte in de lijn. In een 2de team krijgt een eerstejaars speler/speelster de voorkeur boven een tweedejaars, bij vergelijkbare prestaties, om een eventuele kans op doorstroom naar een 1e team te vergroten.  

 

Doelstellingen:

het is het doel van HCP om

• alle jeugdleden op zijn / haar niveau optimaal te laten presteren en plezier te hebben in hockey

• hockey te leren (ongeacht het niveau)

 

De hoofddoelstelling is dat er gestreefd wordt naar het formeren van homogene groepen, waarin iedere speler/speelster optimaal kan functioneren.

 

Andere doelstellingen zijn:

• Het creëren van situaties waarin de jeugd zich ontwikkelt naar haar eigen top;

• Zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de jeugd, de ouders, de trainers en de coaches.

• Doorstroming naar de vaandeldragende teams vergroten ( heren1 en dames1 ).


Klik hier om het complete selectiebeleid te lezen

Klik hier voor een uitleg over het STICK formulier, waarmee trainers/coaches de basis leggen voor een zorgvuldige selectieprocedure

Klik hier om het bezwaarschrift te downloaden