header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging dient te geschieden vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar. Dit geldt voor zowel junioren als senioren. 

Opzeggingen zijn pas definitief nadat de ledenadministratie een ontvangstbevestiging van de opzegging heeft verzonden. Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden doet het lidmaatschap doorlopen tot het eind van het volgende verenigingsjaar. 

Via mail: 
Opzeggingen per e-mail moeten afkomstig zijn van het bij de club geregistreerde e-mailaccount van het opzeggende lid en moet gericht zijn aan [email protected] onder vermelding van naam, adres, geboortedatum en team. Geef svp ook de reden van opzegging aan. 
Na ontvangst, stuurt de ledenadministratie een bevestiging van de opzegging. Pas dan is de opzegging definitief.

Via de website (login):
Nadat je bent ingelogd, kun je onder 'Club' het digitale opzegformulier vinden. Ook in dit geval stuurt de ledenadministratie na ontvangst een bevestiging van de opzegging.

Let op: Opzeggingen anderszins doorgegeven, bijvoorbeeld aan coach/trainer worden niet geaccepteerd. Niet tijdig opgezegd, betekent contributie betalen voor het hele komende seizoen. 

Voor de feitelijke tekst verwijzen we je graag naar artikel 7 in het huishoudelijk reglement