header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Contributie

U betaalt uw contributie bij HCP door middel van automatische incasso. Een lid machtigt HCP om contributie te incasseren zolang het lidmaatschap voortduurt en éénmalig voor het entreegeld.
 
De incasso vindt medio september plaats. Voor de leden die in twee termijnen betalen, zal de tweede termijn in december worden geïncasseerd.
 
De zaalhockeycompetitie wordt in een aparte incassoronde in januari geïncasseerd.
 
Indien u de contributie per factuur betaalt, bijvoorbeeld indien bedragen zijn gestorneerd, wordt het contributiebedrag verhoogd met € 16,00 administratiekosten.

Lid   Contributie 22-23 
Senioren t/m 23 jaar
€ 286
Senioren > 23 jaar   € 318 
Veteranen/-innen € 318
Trimdames/-heren   € 167 
Jeugd A t/m D € 254 
Jeugd E 8-tallen
€ 198
Jeugd E 6-tallen   € 198 
Jeugd F € 112 
Benjamins   € 112 
Funkey € 56 
Niet spelende leden € 99 
 

Inschrijfgeld junioren

 € 45

Inschrijfgeld senioren

 € 65


Toeslag selectie- en opleidingsteam: € 25 per speler 
Selectie- en opleidingsteams seizoen 22-23 zijn:
Dames 1, Heren 1, MA1, MB1, MC1, MC2, MD1, MD2, JA1, JB1, JC1 en JD1 
              
Gezinskorting1,2 
€ 5
Gezinsmaximum1,3                          
€ 1060

1 = zelfde adres, zelfde bankrekening
2 = per lid, vanaf tweede lid gezin
3 = exclusief zaalhockey
4 = per gezin bij betaling in maximaal twee termijnen
 
Opnieuw lid worden:

Wanneer je binnen 7 jaar weer lid wordt van HCP wordt er geen inschrijfgeld gerekend.
 
Voor meer informatie verwijzen we je graag naar artikel 7 in het huishoudelijk reglement.
 
Niet-leden die regelmatig meespelen in een team, worden geacht lid te worden en contributie te betalen.