header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Opzeggen lidmaatschap vóór 1 mei

Nieuws afbeelding 9-4-2024

Wil jij onverhoopt toch je lidmaatschap bij onze mooie vereniging opzeggen? Doe dit dan vóór 1 mei aanstaande. Dit geldt voor alle leden.

Er zijn verschillende manieren waarop je dit kunt doen:

Via mail
Opzeggingen per e-mail moeten afkomstig zijn van het bij de club geregistreerde e-mailaccount van het opzeggende lid en moet gericht zijn aan [email protected] onder vermelding van naam, adres, geboortedatum en team. We willen ook graag weten waarom je je lidmaatschap op wil zeggen.

Na ontvangst, stuurt de ledenadministratie een bevestiging van de opzegging. Pas dan is de opzegging definitief.

Via de website (login)
Zodra je bent ingelogd, kun je onder 'Club' het digitale opzegformulier vinden. Ook in dit geval stuurt de ledenadministratie na ontvangst een bevestiging van de opzegging.

Let op: Opzeggingen anderszins doorgegeven, bijvoorbeeld aan coach/trainer worden niet geaccepteerd. Niet tijdig opgezegd, betekent contributie betalen voor het komende seizoen. Het lidmaatschap loopt dan door tot het eind van het volgende verenigingsjaar.