header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

ALV – 20 juni jl.

Nieuws afbeelding 4-7-2014

Wat vind jij? Tijdens de ALV van afgelopen vrijdag 20 juni is een deel van de vergadering ingericht met een beleidsforum. Daarin werd de aanwezigen gevraagd hun mening te geven over een drietal onderwerpen: Alcohol schenken op zaterdagmiddag, wel of niet. Een boetesysteem voor scheidsrechters die niet op komen dagen, ja of nee. Contributie differentiëren, ja of nee. De onderwerpen zorgden voor goede discussies.


Voorafgaand aan het beleidsforum gaf het bestuur een presentatie over het afgelopen seizoen. 

Alle info staat in de notulen. Deze zijn binnenkort terug te vinden op de site van HCP achter de inlog.