header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

Praat mee bij de ALV

Nieuws afbeelding 15-6-2014
Op vrijdag 20 juni is de volgende Algemene Ledenvergadering. Natuurlijk is er de terugblik op het afgelopen seizoen. Graag wil het bestuur ook met aanwezigen over een drietal onderwerpen in gesprek gaan. Wil jij meepraten en jouw ideeën met het bestuur delen? Kom dan ook! We starten om 20.00 uur. In onderstaande agenda vind je de onderwerpen.

Agenda:
Opening, bespreken openstaande punten
Inventariseren punten, max. drie per persoon
Verantwoording seizoen 2013-2014:
- financieel
- Technisch jeugd
- Technisch senioren
- Accommodatie
- Communicatie

PAUZE

Beleidsforum:
- Wat te doen als scheidsrechters niet op komen dagen? Boetesysteem - ja of nee?
- Alcohol op zaterdag - ja of nee?
- Contributie differentiëren (selectieteams betalen iets meer dan breedteteams) – ja of nee?

Tot as. vrijdag!

Peter van der Meulen
Voorzitter HCP