header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

Gezocht: 2e lid kascontrolecommissie

Nieuws afbeelding 18-3-2014

Gezonde financiën. Het is de ruggengraat van onze vereniging. U kunt daar nu een belangrijke bijdrage aan leveren! De kascontrolecommissie is op zoek naar een tweede lid.


De commissie bestaat uit twee personen en heeft als taak heeft om het beheer van de verenigingsleden en de financiële administratie van de vereniging te controleren.
Het controleren vind plaats door het toetsen van de balans. Aan de hand van deze controle doet zij al dan niet het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.


Ook is de commissie verantwoordelijk voor het signaleren van risico’s op het gebied van de administratie en eventuele andere gebieden en geven daarover advies aan het bestuur. 

Wim de Fouw
[email protected]