header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

Geen alcohol op zaterdagen

Nieuws afbeelding 6-2-2014

In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen dat ook bij HCP sinds 1 januari jl. geen alcohol wordt geschonken aan leden en bezoekers jonger dan 18 jaar. Wat in het bericht ook had moeten staan, is dat het bestuur heeft besloten dat vanaf 1 januari jl. op zaterdagen helemaal geen alcohol meer geschonken zal worden.


Deze keuze is gemaakt om misverstanden te voorkomen. Voor bijzondere gelegenheden, zoals bijvoorbeeld een verenigingsfeest, kan het bestuur in overleg met de barcommissie uitzonderingen maken. Voor vragen kun je terecht bij ondergetekende.


Reinier Nederhoed
Accommodatiecommissie