header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Nieuws afbeelding 27-11-2013
Op vrijdag 13 december as. vindt de volgende reguliere Algemene Ledenvergadering plaats. Het bestuur nodigt leden, vrijwilligers en ouders van leden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

- afronding jaarcijfers 2012/2013
- decharge
- begroting
- scheidsrechters en boetes
- benoeming Wim De Fouw in de functie van Penningmeester

Graag tot 13 december aanstaande.

Namens het bestuur,
Peter van der Meulen