header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

De 5 kernwaardes van HCP

Nieuws afbeelding 1-3-2023


HC Prinsenbeek heeft onderstaande kernwaardes hoog in het vaandel staan. Dit zijn de 5 van HCP: 

  1. Plezier moet altijd en overal voorop staan. De bijdrage van de trainer/coach is hier ontzettend belangrijk in. Hij/zij gaat hierin voorop en straalt hierbij het gevoel van de club uit! Kinderen zullen hierdoor sneller en breed motorisch opgeleid kunnen worden. Spelenderwijs zal de leercurve toenemen en tot betere resultaten leiden.
  2. Passie; Simpelweg zorgt passie voor voldoening. Het voelen van passie geeft energie. Het motiveert je om iedere keer weer op het fietsje te springen naar ‘ons cluppie’. Het kennen en voelen van je passie geeft gevoelens van geluk, energie, blijheid en vitaliteit. Passie leidt ook tot inzet voor je club: tijdens de training, de wedstrijd en ook als ouder en vrijwilliger.
  3. Gastvrijheid; Wij vinden het vanzelfsprekend dat we gastvrij zijn en ook zo handelen! Dat wil zeggen, het ontvangen en onderhouden van leden en bezoekers én tegenstanders in vrijheid en goede wil.
  4. Groei en ontwikkeling heeft betrekking op de veranderlijke processen van de volwassenwording van mensen. HCPrinsenbeek wil een actieve rol spelen in de groei en ontwikkeling van haar leden. Dit op het gebied van bewegingsgedrag, sociaal gedrag en het lerend vermogen. Kinderen zelf laten denken en keuzes laten maken. Het faciliteren een eigen persoonlijkheid te creëren en te begrijpen hoe de wereld om je heen beweegt en natuurlijk het stimuleren van het bewegen zelf.
  5. Continuïteit moet de rode draad door de vereniging zijn. De vereniging is economisch en hockey-technisch gezond. De continuïteit van een vereniging is echter geheel afhankelijk van de leden. Een vereniging kan niet bestaan zonder leden. Leden die vrijwilligerswerk doen, een bestuursfunctie vervullen, zitting nemen in een commissie, wedstrijden fluiten, bardiensten draaien, contributie betalen. Samen staan we sterk, samen zijn we HCP. Wij laten graag iedereen doen waar hij of zij goed in is. Dat betekent dat we voortdurend bezig zijn met het behouden van onze leden, het werven van nieuwe leden en het werven van vrijwilligers. Zo wordt de continuïteit gewaarborgd.