header foto header foto header foto header foto header foto header foto
ALV

Agenda Algemene Vergadering Vrijdag 16 september 2022

6-9-2022
Agenda Algemene Vergadering Vrijdag 16 september 2022 20:00 uur Clubhuis HCP 
 1. Opening / welkom 
 2. Presentielijst / aanwezigen 
 3. Vaststelling agenda 
 4. Notulen AV 9 juli 2022 
 5. Verslaglegging van het bestuur over het jaar 2021/2022 
 6. Jaarverslag 2021/2022 en decharge bestuur 
 7. PAUZE 
 8. Begroting 2022/2023 en voorstel contributie 
 9. Huishoudelijk reglement: instemmen met actualisatie op gebied van ‘sport en gezondheid’ 
 10. Technisch kader HCP: vaststellen 
 11. Bestuurswisselingen / kandidaatstellingen 
 12. W.v.t.t.k. – rondvraag 
 13. Sluiting
Bijlage