header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Aanpassing van contributie inning

Nieuws afbeelding 14-10-2021

THIS SEASON IT’S UP TO YOU!
Uw contributie betalen in 1, 2, 3 of zelfs in 4 keer!

Dankzij een nieuwe inrichting van ons ledeninformatiesysteem LISA kan HCP u meer flexibiliteit bieden met betrekking tot het moment waarop u de verschuldigde contributie betaald. Dit betekent dat er een aantal zaken gaat veranderen:

  • De termijnfacturen, zoals wij deze vorig seizoen kenden, komen te vervallen. De contributie wordt in één keer gefactureerd en iedereen krijgt (opnieuw) de keuze om deze in 1, 2, 3 of 4 termijnen te betalen.
  • Leden met automatisch incasso krijgen volgende week een aankondigingsemail vanuit LISA met hierin een link die gebruikt kan worden om uw keuze (tot maximaal 4 termijnen) vast te leggen.
  • Leden die nu per factuur betalen krijgen, middels eenzelfde aankondigingsmail, een optie tot iDEAL betaling en ook dit kan desgewenst in max 4 termijnen. Deze leden zullen dan elke twee maanden een betaalverzoek ontvangen voor de desbetreffende termijn per email.
  • De incassodata liggen rond de 29e van de maanden oktober 2021, december 2021, februari (28e) 2022 en april 2022, met een vaste interval van 2 maanden. Als u kiest voor 2 termijnen is er één afschrijving in oktober en één in december.
  • De keuze moet uiterlijk 25 oktober 17:00 uur digitaal zijn gemaakt.
  • Als u geen keuze maakt zal de contributie in 1 keer geïncasseerd worden.
  • Kiest u voor meer dan 1 termijn kiest komt er een toeslag bij van €1,21 per extra termijn.

Wat wel van groot belang is, is dat in LISA uw correcte emailadres(sen) genoteerd staat en wij willen u daarom vragen om dit zo snel mogelijk even goed te controleren en te corrigeren. U mag en kan maximaal twee emailadressen opgeven, dat van uzelf en, indien gewenst en/of van toepassing, dat van uw zoon/dochter/partner. Dan ontvangt u op die emailadressen de verzoeken m.b.t. de contributiebetalingen.

Als u via een computer op de website inlogt met het betreffende lidnummer en bijbehorend wachtwoord, kunt u dit eenvoudig kritisch nalopen. Hierbij de link naar deze pagina: https://team.lisa-is.nl/?u=hcprinsenbeek.nl en lees ook vooral even dit bericht op onze website over de LISA app en inlogmogelijkheden: HCP Nieuwsbericht LISA APP

Hartelijk dank voor uw aandacht en opvolging.

Met vriendelijke groeten,


 
Financiële Commissie HCPrinsenbeek