header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

Update Veld B en clubhuis

Nieuws afbeelding 5-8-2021Beste HCP’ers en aanhang,
Het is weer eens tijd voor een update over de stand van zaken van Veld B en het ‘nieuwe’ clubhuis.

Het Veld.
Het ontmantelen van het oude veld ging voorspoedig, met een kleine vertraging in het aanleveren van de lava lopen we een kleine twee weken achter op het geplande schema.
Echter zoals het er nu naar uitziet is een oplevering eind augustus reëel.
Lava is gelegd, nu is men bezig met de e-layer, zelfs op zondag wordt er gewerkt.
Hekwerk is geplaatst. Mooi!
Wel belangrijk is dat het vanaf volgende week een ruime periode droog is, belangrijk om een goede en strakke mat neer te leggen.
De ledverlichting zal in week 37 geïnstalleerd gaan worden.
Tot zover het veld.

Het Clubhuis
Ook dit traject loopt boven verwachting voorspoedig, ondanks de Covid-periode waarin we nog steeds in meer en mindere maten mee te maken hebben.
Vorige week is de omgevingsvergunning afgegeven, dat betekent dus ijs en weder diende dat we los kunnen. Er is nog één maar en dat is dat de vergunning echt definitief is per 15 september 2021, dus beste mensen
Het bouwtraject loopt mede dankzij een kleine groep mensen meer dan voorspoedig en da’s mooi en dat zijn in willekeurige volgorde:

  • Remmert Honig, onze bouwvader
  • Arend Groenewegen, de creatieve architect
  • Vian Vromans, de aannemer, de meedenker.
  • Rein Raaijmakers, het financiële brein
  • Nanni Ruedisueli, de schatkistbewaarder
  • Medewerkers van de gemeente Breda. Belangrijke schakels in het proces.
 
Er zijn vast nog vele namen die vergeten zijn, echter ook zij dragen zeker bij aan het welslagen van beide projecten.

Hoe nu verder.
Tussen nu en 1 november 2021 staan er nog een aantal voorbereidende pré-bouw activiteiten op het programma. Er zal voor 1 november a.s. een tijdelijke accommodatie geplaatst gaan worden op het parkeerterrein, in de buurt van Veld C. Afhankelijk van het tijdstip van plaatsen zal het clubhuis op enig moment ontruimd moeten worden voordat het ontmanteld gaat worden. Er zal dan zeker een beroep op jullie gedaan worden.
De sloop van het clubhuis zal in fases gebeuren, in verband met de aanwezig asbest. Dit geschiedt door een professioneel bedrijf gespecialiseerd in het verwijderen van asbest, daarna zal de sloopkogel gehanteerd gaan worden.
Totaal zullen deze werkzaamheden ongeveer een 4 weken in beslag nemen.
Tot slot. Het hockeyseizoen zal gewoon in september starten en ook gedurende de bouwactiviteiten doorgaan. Gezamenlijk met bouwcommissie en aannemer zal hoge prioriteit gegeven worden aan de veiligheid van spelers en bezoekers.