header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Nieuwestartborrel op 30 januari

Nieuws afbeelding 17-12-2019

Nieuw bestuur

Tijdens de Algemene Vergadering afgelopen donderdag zijn de kandidaten voor het nieuwe bestuur voorgesteld:

 • Carlo Post, voorzitter
 • Debby van de Wijngaart, bestuurslid hockeytechnische zaken
 • Ingrid van Bommel, penningmeester

Ingrid heeft overigens te kennen gegeven dat zij per 1 januari een nieuwe functie heeft en daarvoor regelmatig in het buitenland zal verblijven; daarom wil zij het penningmeesterschap iets anders inrichten dan tot nu toe gebruikelijk was en heeft zij administratieve ondersteuning nodig; dit is ook gemeld tijdens de AV; we gaan op korte termijn bekijken hoe we deze randvoorwaarde kunnen invullen maar hebben daar al wel ideeën over.

 

Met het interim bestuur is destijds afgesproken dat zij aan zouden blijven in het nieuwe bestuur als er geen andere kandidaten zouden opstaan. De kandidaatstelling van Ingrid heeft tot gevolg dat Wim de Fouw zal aftreden en dat de volgende bestuursleden aanblijven:

 • Rik Nielander, secretaris (nog max 1,5 jaar)
 • Bart Herklots, accommodatie.

 

Ook zelf zal ik aftreden maar dat is al lang bekend.

Er staat een nieuw bestuur klaar dat ontzettend veel zin en kwaliteiten heeft om aan de slag te gaan. Alle 5 kandidaturen werden dan ook met applaus ontvangen. Het andere goede nieuws is dat we meteen voldoen aan het nieuwe vrouwenquotum …

 

De procedure tot installatie is als volgt:

 • uiterlijk 15 januari 2020 kunnen eventuele andere kandidaten zich alsnog bij mij melden
 • tijdens de AV op 30 januari zal het nieuwe bestuur worden geïnstalleerd, eventueel na stemming als er zich nog andere kandidaten melden
 • ik heb aan de AV toestemming gevraagd en gekregen om de nieuwe bestuursleden vanaf nu al mee te laten draaien met het interim bestuur met als doel om een zo geruisloze overgang te laten plaatsvinden.

Decharge afgetreden bestuur

De AV heeft decharge verleend aan het afgetreden bestuur.

Renovatieplannen

Tijdens de AV hebben verschillende leden van de renovatiecommissie ons meegenomen in de plannen en bijbehorende (financiële) consequenties.

 • Reinier Nederhoed heeft de vervanging van veld B toegelicht en de keuzes die we daarbij hebben: zand-ingestrooid of volledig waterveld; we hebben niet de keuze of we veld B gaan vervangen want het staat vast dat we veld B moeten vervangen; de vergadering neigde naar volledig waterveld; de beslissing daarover wordt later in 2020 genomen
 • Arend Groenewegen heeft de vergadering meegenomen in de schetsplannen die hij heeft gemaakt van het nieuwe clubhuis en de uitgangspunten die hij als architect daarvoor heeft gehanteerd
 • Rein Raaijmakers tenslotte heeft de vergadering geïnformeerd over de subsidie- en financieringsmogelijkheden en bijbehorende -lasten voor de komende jaren en over de gesprekken hierover met de gemeente Breda; ook Ingrid van Bommel en Wim de Fouw zijn nauw betrokken bij het analyseren van de financieringsmogelijkheden.

 

Naast bovengenoemde mensen zijn ook Jeroen Celant, René Beijleveld, Bart Herklots en Peter van der Meulen lid van de renovatiecommissie. Wat een luxe en genot dat je dit soort plannen kunt maken met zoveel deskundigheid in huis.

 

Hieronder nog even een plaatje om je lekker te maken ….

 

HCP034.jpg

 

 

Masked Ball

Op zaterdag 14 december was het gemaskerd bal in De Swaen. Ik kon helaas zelf niet aanwezig zijn vanwege andere verplichtingen (of misschien was ik er wel maar was ik onherkenbaar vermomd …), maar ik heb begrepen dat het erg gezellig was.

 

Afbeelding met persoon, muur, binnen, plafond Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met persoon, poseren, foto, binnen Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Thomas Herklots, Vivian Hermans, Maurits Minnee, Floris van Rattingen en Stef Schoonderwoerd ontzettend bedankt voor de organisatie!

 

 

Zaalhockeycontributie(door Wim de Fouw)

De afgelopen week ontvingen we een aantal vragen over (de hoogte van) de zaalcontributie.

In de zaal zijn ruim 350 leden van HCP actief. Met name junioren, van de 8-tallen tot de A-jeugd. Dit jaar speelt ook een aantal seniorenteams in de zaal. In de zaal kennen we twee competities: de zaalcompetitie georganiseerd door de KNHB en de zaalcompetitie georganiseerd door de Bredase verenigingen, ook wel de "breedte competitie” genoemd.

Omdat slechts een deel van de leden van HCP (in totaal 775) in de zaal spelen is al lang geleden in de algemene vergadering afgesproken dat de zaal zichzelf moet "bedruipen”. Met andere woorden de hoogte van de zaalcontributie moet zo hoog zijn dat alle kosten worden gedekt.

Wat zijn nu de kosten van de zaal? Dat betreft met name de zaalhuur. De zaalhuur bedraagt voor HCP circa € 18.000,= per zaalseizoen. Daarnaast betalen we een vergoeding aan trainers en scheidsrechters, die veel fluiten. Dit betreft een bedrag van circa € 2.500,=. Voor de keepersuitrusting zijn er aparte gespjes nodig, zodat de zaalvloer niet beschadigd wordt en voor de teams worden zaalballen gekocht. Een kosten post van zo’n € 1.000,=. Tenslotte betalen we voor de teams die de KNHB-competitie spelen een bijdrage aan de KNHB. Totaal kom je dan uit op circa € 21.000,= tot € 22.000,= aan kosten voor de zaalcompetities.

 

Aangezien de teams die deelnemen aan de KNHB-competitie meer wedstrijden spelen dan de teams in de breedte-competitie is de contributiebijdrage voor de spelers van de KNHB-competitie hoger. De scheidsrechters die we voor het veelvuldig fluiten een kleine vergoeding verstrekken fluiten alleen de wedstrijden van de KNHB-competitie. De kosten hiervan worden dan ook volledig opgenomen in de contributiebijdrage van de spelers van de KNHB-competitie.

De zaalcontributie voor seizoen 2018-2019 bedroeg € 75,= voor de spelers in de KNHB-competitie en € 35,= en voor de spelers in de breedte-competitie. De verwachting is dat voor het seizoen 2019-2020 de bedragen gelijk zullen zijn aan die van het seizoen 2018-2019. Dit kan pas definitief worden vastgesteld als alle kosten inzichtelijk zijn.

De kascontrolecommissie beoordeelt jaarlijks de exploitatie van de zaal en kan vaststellen dat de contributiebijdrage van de zaal gelijk is aan de gemaakte kosten voor de zaal.

 

 

Volgende AV

Op donderdag 30 januari om 20.00 uur is de volgende AV. Dan zal het nieuwe bestuur worden geïnstalleerd, zal een overzicht worden gegeven van de HCP-organisatie met bijbehorende commissies, en zal een aantal commissies (de status van) hun plannen verder toelichten, waaronder:

 • beleidscommissie hockey technische zaken
 • communicatiecommissie
 • sponsorcommissie
 • renovatiecommissie.

 

We gaan er een gezellige avond van maken want we eindigen dan met de "nieuwestart-borrel”om de start te vieren van het nieuwe kalenderjaar 2020, van het nieuwe lenteseizoen, van de nieuwe vrijwilligers, van de nieuwbouwplannen, van de nieuwe commissieplannen, van het nieuwe bestuur, van het voldoen aan het nieuwevrouwen-quotum en van eventuele andere nieuwigheden. In ieder geval redenen genoeg om naar de AV te komen.

 

 

Openingstijden van HCP-complex tijdens de winterperiode

 • Week49 (vanaf 2 december) t/m week 5is declub geslotenin verband met start zaalcompetitie / kerstvakantie; er wordt dan dus niet getraind
 • Week 6 (vanaf 3 februari) start reguliere trainingsschema
 • Week 9 Carnavalsvakantie,club is gesloten
 • Week 11 (14 maart) start competitie

Wanneer het reguliere trainingsschema van start gaat in week 6 gaan wij ervanuit dat de openers en sluiters er zijn, mits anders aangegeven.

 

 

Dit was de laatste nieuwsbrief van 2019 (de volgende verschijnt rond 12 januari), en daarom wens ik jullie namens alle interim, kandidaat en aftredende bestuursleden alvast

prettige feestdagen en een zeer voorspoedig en sportief 2020!

 

Met sportieve groet,

Sjef