header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Najaar seizoen bijna ten einde, desondanks een drukke periode voor de boeg

Nieuws afbeelding 18-11-2019

Bestuursvergaderingen en inloop

Vanaf 12 november zijn er iedere 2 weken op dinsdag bestuursvergaderingen in het clubhuis. Deze vangen om 20.30 uur aan. Vanaf 20.00 uur is er een open inloop waarbij iedereen die iets te melden of te vragen heeft van harte is uitgenodigd om aan te schuiven. De inloop eindigt om 20.30 uur.

Enkele belangrijke punten uit de bestuursvergadering van 12 november

Tijdens deze vergadering zijn de volgende beslissingen genomen / acties afgesproken:HCP gaat deelnemen aan het regio-overleg tussen de clubs westelijk van Prinsenbeek. 

 • Het sproeiprotocol moet beter bekend worden. Binnenkort verschijnt het protocol in de nieuwsbrief en komen er instructies te hangen in het clubhuis. Ook worden de leidingen doorgespoeld door AquaCo.
 • Omdat het open- en sluitprotocol niet 100% duidelijk blijkt te zijn zullen er nieuwe afspraken worden gemaakt met de teams en de trainers.
 • De contributie-inning voor het lopende verenigingsjaar gaat van start op 25 november.
 • Het streven is om de trainerscontracten begin december te hebben afgerond.
 • Op dinsdag 3 december is om 20.30 de eerste gezamenlijke commissievergadering. Van iedere commissie worden daar 1 of 2 vertegenwoordigers verwacht. De organisatie is in handen van Sonja Nederhoed. Haar taak is tevens om ervoor te zorgen dat, buiten de 3 tot 4 jaarlijkse gezamenlijke vergaderingen om, commissies met elkaar in contact komen als zij de indruk heeft dat er geen connectie tot stand zal komen bij commissie overstijgende zaken.
 • De notulen van de bestuursvergaderingen worden achter de inlog op de website geplaatst. Het bestuur zou verder graag zien dat voortaan notulen worden gemaakt van de commissievergaderingen. Ook verwacht zij dat iedere commissie voortaan jaarlijks een jaarplan en een begroting opstelt. Maar omdat we nu al halverwege het verenigingsjaar zijn is dat voor dit verenigingsjaar eigenlijk al te laat, maar als het enigszins mogelijk is zou het bestuur het waarderen om alsnog korte plannen voor het komende half jaar te ontvangen.

Nieuw bestuur (herhaling)

De drie gekozen leden van het interim-bestuur hebben aangegeven dat zij herkiesbaar zijn voor het nieuwe bestuur. Daarnaast heb ik tijdens de AV een uitdrukkelijke oproep gedaan aan leden, ouders en andere belangstellenden om zich als kandidaat bestuurslid bij mij te melden. Het is op de AV niet expliciet gezegd, maar het verzoek is dat uiterlijk 1 december te doen. Eén kandidaat heeft zich overigens al bij mij gemeld.

De interim-periode loopt af op donderdag 30 januari, maar mocht blijken dat er op de AV van 12 december al een nieuw bestuur kan worden voorgesteld waarin de verdeling van taken en commissies al onderling goed is afgestemd, dan brengen we de installatie van het nieuwe bestuur mogelijk al in stemming. Zo niet, dan gebeurt dat op de AV van 30 januari 2020. 

66 nieuwe scheidsrechters Afbeelding met illustratie Automatisch gegenereerde beschrijving

Afgelopen periode heeft weer een aantal jeugdleden en een enkele senior lid gezwoegd om het scheidsrechterexamen te halen, en met een goed resultaat. We zijn weer 66 nieuwe scheidsrechters rijker. Top jongens en meisjes/dames, grote klasse!

Daarnaast wil de Arbitrage Commissie haar dank uitspreken aan de ouders en de coaches voor hun niet aflatende energie en inspanning om tot dit resultaat te komen.

Huldiging winterkampioenen/zaalkampioenen op 14 maart bij start lenteseizoen

Traditioneel zetten we op de laatste speeldag van het herfstseizoen de kampioenen in de spotlights. Enkele teams zoals de MD2 en MD4 kan het kampioenschap al bijna niet meer ontgaan, voor anderen blijft het spannend tot het laatste moment zoals MD6 of MC1. Ook de MB5 zou nog kampioen kunnen worden maar dat lijkt iets verder weg omdat de nummer 1 dan moet verliezen of gelijk spelen.

Omdat we de zaal in gaan en hier ook kampioenen uit zullen komen hebben we besloten de huldiging op de eerste speeldag van het lenteseizoen te doen in plaats van de traditioneel laatste speeldag van het herfstseizoen.

Zet daarom alvast zaterdag 14 maart in je agenda voor deze feestelijke happening.

Succes allemaal met de laatste wedstrijden en een heel fijn zaalseizoen!

Goed bezochte disco-avond voor de jongste jeugd

Afgelopen vrijdagavond ging onze jongste jeugd uit hun dak tijdens de eerste discoavond in het clubhuis. Een gezellig feest dat voor herhaling vatbaar is. Eelco Dielemans en de andere organisatoren: bedankt!

Afbeelding met persoon, binnen, mensen, plafond Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met persoon, binnen, mensen, groep Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met persoon, menigte, gebouw, groep Automatisch gegenereerde beschrijving

  


Sint en Pieten op zondag 24 november bij HCP

Natuurlijk slaat de Sint HCP ook dit jaar niet over en komt Hij met zijn Pieten naar het clubhuis, en wel op zondag 24 november. We starten om 09.30 uur met een Pietentraining (meiden van MC1) voor de Funkey, Benjamins en F-lijn. Om 10.15 uur komt de Sint even langs. Alle jongste jeugd en hun ouders zijn van harte welkom. Maar natuurlijk ook de rest van HCP!

De communicatiecommissie opnieuw opgebouwd

We hebben al gemeld dat Mabel Hense en Marnix Klaver gaan focussen op Social Media (Facebook en Instagram). Ilse de Bresser en Colette Mathijssen gaan weer meedraaien bij de Bully en Amber van Son gaat ondersteunen bij de productie ervan.

Roland de Wit is voorzitter van de communicatiecommissie en Ralf de Bruijn gaat mee nadenken over verbeteringen in onze communicatie. Oscar van Tussenbroek zorgt voor de digitale distributie van de nieuwsbrief, maar we zoeken daar nog wel een vaste redacteur(s) voor. Lijkt het je leuk om de communicatiecommissie te versterken als redacteur van de nieuwsbrief en/of Bully, meld je dan bij Roland ([email protected]).

Beleidscommissie hockeytechnische zaken gestart

Afgelopen week heeft ook de beleidscommissie hockeytechnische zaken haar eerste bijeenkomst gehad. Cees Schoonheim, Martijn Gons en Harrie Nieuwkoop hebben hun eerste verkenningen gedaan. Eko de Mes komt hen versterken bij de volgende bijeenkomsten.

Sportiviteit & Respect (S&R) onveranderd belangrijk op de Bredase hockeyvelden

Al enkele jaren werken de Bredase hockeyclubs samen om aandacht te geven/vragen voor S&R. Zo waren er al de acties met polsbandjes, tattoos, fortune cookies en natuurlijk de Blauwe Kaarten en Blauwe Taarten. A.s. zaterdag staat de volgende actie op stapel. Elske en Susanne van Dongen hebben zich inmiddels gemeld om bij S&R-acties te ondersteunen.

Vacatures

Ondanks al bovengenoemde nieuwe vrijwilligers hebben we nog wel wat openstaande vacatures:

 • accommodatie: versterking van het klusteam, klusjesmannen/vrouwen, mensen die door de week heen de velden netjes houden en kleine klusjes oppakken
 • bar: barcommissieleden die mee kunnen denken over toekomst bar, extra barcoördinatoren, iemand die op zondag de bar kan doen
 • materiaalcommissie: hulp bij inname en onderhoud materialen
 • arbitrage: ondersteuning voor administratieve taken, scheidsrechter begeleiders
 • sponsorcommissie: social media goeroe, netwerker
 • technische commissie: trainers voor MB4 en MB6
 • communicatiecommissie: redactieleden nieuwsbrief en Bully
 • lustrumcommissie: meedenkers
 • wervingcommissie: meedenkers en ronselaars

Meld je aan, vele handen maken licht werk! 

 • · Naast zijn deelname aan de communicatiecommissie heeft Marnix Klaver zich bijvoorbeeld ook nog gemeld als vrijwilliger voor de materiaalcommissie en onderhoud van de accommodatie.


Openingstijden van HCP-complex tijdens de winterperiode

Even een handig overzicht van wanneer het HCP-complex open of gesloten is de komende maanden: 

 • 30 november laatste competitiedag (inhaal)
 • Week 49 t/m week 5is declub geslotenin verband met start zaalcompetitie / kerstvakantie
 • Week 6 (vanaf 3 februari) start reguliere trainingsschema
 • Week 9 Carnavalsvakantie,club is gesloten
 • Week 11 (14 maart) start competitie 

Wanneer het reguliere trainingsschema van start gaat in week 6 gaan wij ervanuit dat de openers en sluiters er zijn, mits anders aangegeven.

Komende AV’S en hun belangrijkste onderwerpen 

 • donderdag 12 december (20.00 uur): renovatie clubhuis en vervanging veld B, decharge afgetreden bestuur (en wellicht ook al voordracht en installatie nieuw bestuur)
 • donderdag 30 januari (20.00 uur): voordracht en installatie nieuw bestuur, decharge interim-bestuur

Omdat dit belangrijke AV’s zijn verzoek ik iedereen om deze datums vrij te houden zodat je aanwezig kunt zijn.

Met sportieve groet,

Sjef