header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

Agenda AV 31 oktober

Nieuws afbeelding 18-10-2019 De agenda voor de komende Algemene Vergadering is:

1. opening door Sjef van den Buys
2. inventarisatie van vragen
3. vaststellen agenda
4. notulen AV 26/6 en 12/10
5. voorstel tot installatie van (interim) bestuursleden W. de Fouw en R. Nielander
6. verslag kascontrolecommissie over periode 1/6-12/10
7. decharge afgetreden bestuur
8. status van de belangrijkste HCP- dossiers
9. begroting 2019 – 2020
10. vaststellen contributie met 1,7 % indexatie (verhoging)
11. volgende vergadering
12. sluiting

In de onderstaande bijlage vindt je een printbare agenda.
Bijlage