header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

Voorlopige Agenda Algemene Vergadering 26 juni:

Nieuws afbeelding 31-5-2019
20.00 uur   Inloop
20.15 uur  Opening vergadering
  • - vaststellen Agenda
  • - notulen vorige AV
  • - verantwoording seizoen 2018-2019
  • - financiële verantwoording
  • - verslag kascontrolecommissie 
  • - verlenen décharge aan bestuur
  • - aanpassing bestuursstructuur
  • - bestuurswisselingen
  • - rondvraag
22.30 uur   gepland einde