header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

Datum voor Algemene Vergadering (AV): 26 juni én 13 september a.s.

Nieuws afbeelding 31-5-2019
Op woensdagavond 26 juni a.s. staat de Algemene Vergadering voor leden en bestuur gepland. Om de avond niet te lang te maken, is door het bestuur voorgesteld om deze vergadering vooral in te zetten om het bestuur de gelegenheid te geven om verantwoording af te leggen over het beleid van het afgelopen seizoen, een nieuwe bestuursstructuur en nieuwe bestuursleden voor te stellen, de financiële afronding te bespreken etc. 

Het idee is dan om na de zomervakantie, op 13 september, het tweede deel van de AV te organiseren en daar meer in te gaan op de plannen en begroting voor het komende seizoen.