header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

Agenda Algemene Vergadering 22 januari 2019

Nieuws afbeelding 9-1-2019 Op dinsdagavond 22 januari is er een Algemene Vergadering, de agenda is als volgt:

1. opening

2. presentielijst, volmachten, stemrecht

3. vaststellen notulen AV d.d. 15/6/2018; besluitvormend

4. akte van recht van opstal ter goedkeuring; besluitvormend 

5. wijziging statuten in opdracht van KNHB ter goedkeuring; besluitvormend

6. wijzigingen Huishoudelijk Reglement met ingang van 23/1/2019; besluitvormend

7. benoeming lid van de kascommissie;  besluitvormend

8. HCP rookvrij: bestuursmededeling 

9. benoeming VOG-gemachtigde: bestuursmededeling 

10. afscheid Laurence Tiesinga als technisch coördinator senioren

11. benoeming lid van verdienste ………………….. 

12. slotwoord, datum volgende AV en sluiting; erna presentatie nieuwe website 

Bijlage