header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

Kom en besluit mee met HCP

Nieuws afbeelding 31-12-2018
Op dinsdagavond 22 januari a.s. zal er een Algemene Vergadering plaatsvinden bij HCP. Tijdens deze avond worden eerst de notulen vastgesteld van de laatste Algemene Vergadering van 15 juni van dit jaar. Vervolgens komen er een aantal zaken aan bod waarover kan worden gestemd zoals bijvoorbeeld over: goedkeuring akte van recht van opstal, ivm de overdracht van het terrein van de gemeente Breda aan HCP. Verder wil het bestuur graag goedkeuring ivm wijziging van een aantal punten in de statuten, in opdracht van de KNHB. Daarnaast een wijziging in het huishoudelijk reglement m.b.t. de tuchtcommissie, een benoeming in de kascommissie, en nog een aantal benoemingen en mededelingen vanuit het bestuur. Tevens zal de vernieuwde HCP website worden getoond als daarvoor nog tijd over is. 

De volledige agenda wordt binnenkort op deze website gepubliceerd en de Notulen van de laatste Algemene Vergadering zijn achter je inlog te vinden.

We hopen je te zien op 22 januari vanaf 20.00u in ons clubhuis.