header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Nieuwe rol: Bestuursondersteuner Suzanne Gons

Nieuws afbeelding 25-1-2018
In de bestuursvergadering van 19 december j.l. is formeel goedkeuring gegeven aan het instellen van de vrijwilligersfunctie Bestuursondersteuner (BO). De BO werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur en zal de secretaris en zo nodig ook andere bestuursleden ontlasten bij specifieke administratieve en secretariële taken. De BO is verantwoording verschuldigd aan het bestuur en gaat strikt vertrouwelijk om met gegevens.

Het bestuur is erg blij dat Suzanne Gons-Martens deze taak op zich wil nemen en wenst haar daarbij veel succes. Suzanne brengt daarvoor haar uitgebreide administratieve, organisatorische en secretariële kennis en ervaring in. Voor wie meer gedetailleerd informatie wil over de taken van Suzanne volstaat een mailtje aan [email protected], waarna de taakomschrijving zal worden toegestuurd. Suzanne zelf is te bereiken via [email protected].