header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Kort verslag van de ALV: HCP is van ons samen!

Nieuws afbeelding 12-7-2017
Tijdens de ALV op 7 juli werd uitgebreid aandacht besteed aan de terug- en vooruitblik (mooie resultaten behaald, nog altijd werk aan de winkel), verantwoording over de financiën (alles ziet er gezond uit!) en beleidspunten. Een vereniging van bijna 900 leden soepel laten draaien brengt altijd de nodige uitdagingen met zich mee. Op tal van plekken is er behoefte aan (meer) vrijwilligers en we blijven dus iedereen oproepen om zijn/haar (extra) bijdrage te leveren.

In een recent artikel stond zelfs dat de inzet van vrijwilligers per lid een waarde heeft van ruim 600 euro. Anders gezegd: zonder (voldoende) vrijwilligers zou de contributie verhoogd moeten worden. Vanaf komend seizoen zullen we ook vaste taken/klussen toewijzen aan vaste teams, bijvoorbeeld clinics verzorgen, het terrein opruimen, sponsorborden schoonmaken etc. De notulen van de ALV worden op de website geplaatst.