header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

Held van HCP: 2e lid kascontrolecommissie

Nieuws afbeelding 17-5-2017
Gezonde financiën: het is de ruggengraat van onze vereniging. Jij kunt daar nu een belangrijke bijdrage aan leveren! De kascontrolecommissie is op zoek naar een tweede lid. De commissie bestaat uit twee personen en heeft als belangrijke taak de financiële administratie van de vereniging te controleren. De kascontrolecommissie moet vaststellen dat het financieel verslag, opgesteld door de penningmeester, toereikend en correct is. Aan de hand van deze controle doet zij al dan niet het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het afgelopen seizoen. 

Ook is de commissie verantwoordelijk voor het signaleren van risico’s op het gebied van de administratie en eventuele andere gebieden en geven daarover advies aan het bestuur. 
Als je interesse hebt kan je je aanmelden bij de penningmeester, Wim de Fouw per mail ([email protected])