header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

Selectieproces: eerst kwantitatief, dan kwalitatief

Nieuws afbeelding 31-3-2017
Bij het selectieproces verwacht je dat alles draait om de kwaliteit van de individuele spelers. Maar eigenlijk begint het met een kwantitatieve analyse over alle leden: hoeveel spelers hebben we komend seizoen per lijn (bv JA of MC), rekening houdend met in-/uit-/doorstroom van leden? En belangrijker nog: hoeveel teams kunnen we daarmee vormen? De KNHB-richtlijn is om niet meer dan 16 spelers per team te hebben, idealiter zijn het 14-15 spelers. Deze puzzel leidt ieder jaar tot flinke uitdagingen, waar hogere Wiskunde en gezond inzicht voor nodig is. Stel dat je 66 spelers in een bepaalde lijn hebt, dan heb je 4 teams (van 16 cq 17 spelers, dus teveel) of 5 teams van gemiddeld 13,2 spelers (dus krap aan). De oplossing zit 'm vaak in spelers langer in een bepaalde lijn laten (waar dispensatie vanuit de KNHB voor nodig is) of versneld laten doorstromen. En dat werkt natuurlijk door in alle lijnen....

De TC en Selectiecommissie zijn momenteel druk bezig met deze voorbereidingen. Mocht je daarover vragen hebben, aarzel dan niet om hen te benaderen.