header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

Samen zorgen we voor de materialen van HCP

Nieuws afbeelding 4-10-2016
Sinds dit seizoen hebben we een nieuw systeem voor het uitreiken van de trainingsmaterialen. Daarmee streven we naar minder verdwenen materialen, vooral ballen. Uiteindelijk kost dat de club – en dus de leden- (te) veel geld.
Echter, sinds de invoering van het nieuwe systeem inclusief de gele containers verdwijnen er nóg meer ballen: in 2 weken tijd al 200 ballen! Wellicht dat de eigen ballenteams van teams hiermee gevuld zijn en ze slechts ‘in bruikleen’ zijn, maar hierdoor hebben niet alle teams voldoende ballen ter beschikking. Ook nemen trainingsteams onvoldoende verantwoordelijkheid voor de container na hun training. 

Daarom spreken we nogmaals het volgende met elkaar af:
1.  De teams die als eerste gaan trainen, brengen de containers naar het veld
2.  Na je eigen training ruim je het materiaal weer op in de container, 
     tenzij je afspreekt met de volgende trainer dat het materiaal kan blijven liggen
3.  Ben je de laatste op het veld en is er geen team meer na jou, dan wordt alles 
     opgeruimd in de contain er en wordt deze bij het clubhuis opgeborgen.

We rekenen op ieders medewerking, om niet de maatregel te hoeven nemen om een beperkte set trainingsmateriaal per team te verstrekken. 

Dank voor jullie hulp!