header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Special nieuwsbrief: Stand van zaken vervanging Veld A

Nieuws afbeelding 18-5-2016
De handtekening is gezet!
Vrijdag de 13e…..heerlijk om het lot te tarten en het vertrouwen uit te spreken naar de producent en aannemer van ONS nieuwe hockeyveld. Op deze dag zijn de handtekeningen gezet en dus opdracht gegeven aan Edel Grass bv en Antea Nederland Group (voormalig Oranjewoud) voor het leveren en plaatsen van een volledig waterveld. Dit is het resultaat van 2 jaar onderzoek, gesprekken met producenten en gemeente, onderhandelin-gen met de leveranciers, allemaal niet zonder slag of stoot en teleurstellingen. Het resultaat is er echter naar en daar zijn wij mega trots op!
Op maandag 20 juni aanstaande gaat de schop de grond in en als het weer een beetje meewerkt zal het veld in de eerste week van augustus worden opgeleverd.

Hoe ziet zo’n project er eigenlijk uit?
In een rap tempo zal het huidige veld en het hekwerk worden verwijderd. Binnen een week zal er weinig meer over zijn van wat herinnerd aan hoogte- en dieptepunten die op het "oude” veld hebben plaatsgevonden. Na de eerste week wordt al snel begonnen aan de opbouw, waar je na drie weken al helemaal niets meer van ziet. Deze onderbouw van lavastenen is overigens wel een van de belangrijkste onderdelen van een kunstgrasveld: het zorgt voor een goede balans, de juiste demping en niet onbelangrijk een goede afwatering (drainage). Op de onderbouwlaag komt de E-layer, een soort asfaltlaag. Deze laag wordt ook daadwerkelijk gelegd met behulp van van een asfalteermachine, die je waarschijnlijk wel kent van de wegenbouw.
Op deze laag komt het uiteindelijk kunstgras, het Edel Grass ID smart tapijt. Een toplaag die zelfs geheel droog bespeeld mag en kan worden. Daarnaast voldoet deze toplaag aan de NOC-NSF voorwaarden en de eisen die de KNHB aan een waterveld stelt. 
Om misverstanden te voorkomen: natuurlijk wordt het veld besproeid. Besproeien gebeurd door 8 (!) stand Parrot sproeiers. Door dit aantal sproeiers wordt de gehele mat voorzien van een heel dun laagje water. 
Ook wij moeten zuinig zijn met water, er is tijdens de aanbesteding daarom goed gekeken naar de hoeveelheid water (aantal kubieke meter, 1 kubieke meter = 1000 liter) dat er elke keer op het veld moet worden gesproeid. Bijna alle watervelden vragen om minimaal 6.000 liter (6 kub) water per sproeibeurt. Het ID smart veld van Edel heeft ‘maar’ 4.000 liter nodig (4 kub). De vezel van het veld houdt het water ook langer vast, waardoor er maar één keer hoeft worden gesproeid, alleen vóór een wedstrijd. Om te voorkomen dat "Jan(neke) en alleman” de pompinstallatie in werking kan zetten (vaak zonder dat daar een reden voor is), is er gekozen voor een systeem dat op afstand en door een beperkt aantal mensen bediend kan worden.
Om het geheel af te maken komen er nieuwe dug-outs eneen volledig nieuw hekwerk rondom het veld.

De verdere voorbereiding
Voordat er op maandag 20 juni gestart kan worden moet er nog een aantal werkzaamheden gebeuren en doen wij graag een beroep op jullie. Zo moeten alle reclameborden met houders verwijderd worden, net als de reclamedoeken in de ballenvangers. De bestaande dug-outs op Veld A moeten worden gesloopt en worden afgevoerd. Geef je op bij Reinier als jij wilt helpen: [email protected]

Voor vrijdag 20 mei stond een Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) gepland, maar deze komt te vervallen. Eerder is gesproken over het oprichten van een stichting, waar het eigendom en beheer van de velden en accommodatie in zou worden ondergebracht. Na overleg tussen Bestuur, leden van de Scenario-Commissie en andere experts is echter besloten hier vanaf te zien. Aangezien deze BALV alleen bedoeld was om instemming van de leden te krijgen op de overdracht van de accommodatie aan een nieuw op te richten stichting, hoeft deze nu niet plaats te vinden.

Natuurlijk mag er gekeken worden tijdens de werkzaamheden vanaf 20 juni. Sterker nog: we nodigen je graag uit om een verslag/film/fotorapportage te maken. Het is echter ten strengste verboden om tijdens de werkzaamheden het veld te betreden, dat zullen jullie begrijpen.

Zijn er vragen/opmerkingen…….. stel ze gerust aan Reinier!