header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

Bully-rectificatie: sponsor Electrovisie

Nieuws afbeelding 3-5-2016
Per abuis is in de nieuwe editie van Bully de advertentie van Electrovisie niet opgenomen en stonden ze ook niet meer vermeld bij het sponsoroverzicht. 

René van Beijleveld is als Topsponsor en coach van JB2 echter nog steeds betrokken bij de club. Dank voor de support!