header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

HCP Held: 2de lid kascontrolecommissie gezocht

Nieuws afbeelding 30-3-2016
Gezonde financiën. Het is de ruggengraat van onze vereniging. Je kunt daar nu een belangrijke bijdrage aan leveren! De kascontrolecommissie is op zoek naar een tweede lid.
De commissie bestaat uit twee personen en heeft als belangrijke taak de financiële administratie van de vereniging te controleren. 

De kascontrolecommissie moet vaststellen dat het financieel verslag, opgesteld door de penningmeester, toereikend en correct is. Aan de hand van deze controle doet zij al dan niet het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het afgelopen seizoen. 
Ook is de commissie verantwoordelijk voor het signaleren van risico’s op het gebied van de administratie en eventuele andere gebieden en geven daarover advies aan het bestuur.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via [email protected]