header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

HCP Held: zonder goede scheidsrechters geen fijne wedstrijden!

Nieuws afbeelding 2-3-2016
HCP volgt het beleid van de KNHB om spelers vanaf de B-leeftijd hun scheidsrechterkaart te laten halen. Ook 2e jaars C-spelers, coaches en ouders worden van harte uitgenodigd om hieraan deelnemen. En uiteraard senioren die nog geen kaart hebben! 

Op donderdag 10 maart wordt in het clubhuis een introductiesessie verzorgd van maximaal drie kwartier, waarbij één sessie om 19.30 uur start en één om 20.30 uur. B-spelers (of ouder) die hun kaart nog niet hebben gehaald worden daarbij verwacht en ook anderen die hun kaart willen halen kunnen zich hier melden. Vervolgens is er zes weken de tijd om middels e-learning in eigen tempo de regels te leren. Het examen wordt afgenomen op maandag 18 april, verdeeld over twee groepen. Eén groep om 19.00 uur en één groep om 20.30 uur.

HCP maakt kosten voor de cursus en het examen. In principe neemt HCP deze kosten voor haar rekening, ongeacht of de scheidsrechterkaart wordt gehaald of niet. Echter indien een speler of ouder/coach besluit niet aan het afsluitende examen deel te nemen, dan zal de club €15,00 in rekening brengen. 

Indien een speler geen kaart wil of kan halen en daarom niet wenst deel te nemen aan e-learning en examen, dan dien je je met opgaaf van reden(en) af te melden bij Frank Suelmann, Lijncoördinator A- en B-jeugd via [email protected]. Nogmaals, beleid van HCP en de Bond is dat ieder lid vanaf de B-leeftijd in het bezit is van een scheidsrechterkaart. Indien een speler niet in het bezit is van een scheidsrechterkaart is hij/zij niet gerechtigd om een wedstrijd te fluiten van de ‘oudere’ jeugd. In dat geval kan HCP de betreffende speler alleen indelen als scheidsrechter bij de jongere/jongste jeugd op de zaterdagochtend. Deze wedstrijden vinden plaats vanaf 09.00 uur.