header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

[email protected] #3: Wat doe jij voor het nieuwe waterveld?

Nieuws afbeelding 29-6-2016
Nu we samen hebben besloten tot de aanleg van een waterveld, moeten we daar met z’n allen aan bijdragen om  het te realiseren. Tijdens de BALV werd al aangetoond dat we de komende 10 jaar gelijkblijvende kosten voor exploitatie van de 3 velden hebben, inclusief de realisatie van een waterveld. 
Hoe meer geld de leden, sponsors en andere betrokkenen echter weten in te zamelen met allerlei acties, hoe gunstiger de financiering uiteindelijk is. En dat is weer positief voor alle leden!

Voor de realisatie zullen de handen uit de mouwen moeten, want met veel ‘waterdragers’ maken we dit samen mogelijk. Meld je aan via [email protected] om bijvoorbeeld (tijdelijk) de Sponsor- of Communicatie-commissie te versterken, acties op te tuigen of overall kartrekker te zijn van deze bijzondere mijlpaal.