header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

Inning zaalcontributie 2015-2016

Nieuws afbeelding 23-2-2016
De contributie voor de zaal seizoen 2015-2016 zal in de eerste week van maart geïncasseerd worden. 
Deze bedraagt € 75,= per lid van teams die aan de KNHB-competitie hebben deelgenomen en € 37,50 per lid van overige teams die in de regiocompetitie hebben gespeeld. 

Dit seizoen was het de eerste keer dat er voor de breedteteams een andere opzet van de zaalcompetitie was. Het inzichtelijk krijgen van alle kosten heeft de nodige inspanning gevergd. Nu  alle kosten van deze competitie bekend zijn, alsmede de namen van de spelers is de hoogte van de contributie  bepaald. Deze is vastgesteld op € 37,50 per lid. De hoogte van de zaalcontributie is zodanig vastgesteld dat de bijdrage de kosten van de zaal dekt. 
Voor eventuele vragen kun je terecht bij penningmeester Wim de Fouw.