header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

Beheer en vernieuwing van de velden

Nieuws afbeelding 23-9-2015
Het Bestuur maakt goede vorderingen met het beheer van de velden en de wens/noodzaak om te gaan vernieuwen. Er zijn veel gesprekken gevoerd met de gemeente Breda en diverse leveranciers, waarna nu de scenario’s verder worden uitgewerkt. Veld A is als eerste aan de beurt, waarbij er nog besloten moet worden of dat een zandveld blijft of (semi-)waterveld wordt. 

Daarvoor zal er op zo kort mogelijke termijn een Bijzondere ALV plaatsvinden. Om alvast een indruk te krijgen van de voorkeur van de leden vragen we je deze korte poll in te vullen